Asrı Gıda İnternet Sitesi Kullanım Şartları

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu internet sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Şart ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle okuyun.
Bu sitede “biz”, “bizim,” ve “Asrı Gıda” ifadeleri Asrı Gıda Orman Ürünleri Tarım ve Besicilik Tic. A.Ş.’yi ve bağlama göre bağlı şirketlerinden birini anlatır. “Siz” bu internet sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.
İşbu sözleşme (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), sitemiz kullanıcısı siz ve Asrı Gıda Orman Ürünleri Tarım ve Besicilik Tic. A.Ş. arasında akdedilen ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösterir resmi bir sözleşmedir.Asrı Gıda Orman Ürünleri Tarım ve Besicilik Tic. A.Ş. iletişim adresi: Levent Mah. Cömert Sok. No:1/C Yapı Kredi Plaza C Blok K:20 Sykdome
Levent - Beşiktaş
İSTANBUL
Asrı Gıda Orman Ürünleri Tarım ve Besicilik Tic. A.Ş.
MERSIS: ……………….
İlgi: İnternet Sitesi Kullanım Şartları,

Asrı Gıda Türkiye Cumhuriyeti’nin, güncel olarak, http://asrigida.com.tr adresinde hizmet veren internet sitesini (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmakla ve aşağıda da belirtildiği üzere, işbu Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla, Site’nin kullanıcısı olduğunuzu ve bu sıfatla ve de Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme’de düzenlenen kullanım şartlarıyla bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz.
Site’de sunulan hizmetlerden kimilerinin kullanımı ek bazı kurallarla düzenlenebilecek olup, söz konusu hallerde sizden anılan ek kuralları kabul ettiğinizi ilgili hizmetlerin kullanımına erişiminiz sırasında beyan etmeniz istenebilecektir. Adı geçen ek kurallar, ilgili hizmetten faydalanmaya başladığınız anda yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, Asrı Gıda Gizlilik Politikası da işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Site’yi kullanımınız sırasında Asrı Gıda ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve Asrı Gıda ‘nın işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir. Bu nedenle, Site’yi kullanmadan ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlamadan önce işbu Gizlilik Politikası’nı da okumanız gerekmektedir.
EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN FAYDALANMAYIZ.
Asrı Gıda , sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler sunma ve/veya mevcut hizmetleri kaldırma haklarını saklı tutmakta olup, işbu Sözleşme tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini koruyacaktır.
İşbu Sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası, herhangi bir zamanda ve Asrı Gıda’nın tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişik yapılması halinde, işbu Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın değişik güncel metinleri Site’nin ana sayfasında yayımlanacaktır ve değişiklikler yayımlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Site’yi kullanmaya ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir. Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın son güncellenme tarihini, metinlerin en sonuna bakarak teyit ediniz. Güncellenme tarihlerini takip edebilmeniz amacıyla, Asrı Gıda tarafından Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın en sonunda son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.